skip to Main Content
vivaldi@ezorg.nl DR. GREEVEN: T. 0541 – 62 70 30 DR. SCHILTHUIS: T. 0541 – 62 70 40

HUISARTS IN OPLEIDING: UW GARANTIE VOOR EEN GOEDE KWALITEIT IN DE TOEKOMST

HUISARTS IN OPLEIDING

Vanaf 2 december 2019 zal er een nieuwe huisarts in opleiding bij ons in de praktijk werkzaam zijn.

Haar naam is Mw. E. Reijrink.

Een arts in opleiding tot specialist heeft het artsenexamen afgelegd en heeft de volledige bevoegdheid om de geneeskunde uit te oefenen.

HUISARTSOPLEIDERS

De huisartsen van Gezondheidscentrum Vivaldi zijn vanaf 2011 officieel erkend als huisartsopleiders. Ze zijn verbonden aan de Huisartsopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam. Jaarlijks begeleiden ze een nieuwe huisarts. Deze nieuwe huisarts in opleiding werkt zelfstandig maar onder de verantwoordelijkheid van uw huisarts.

Wij vinden het een uitdaging en belangrijk om ons in te zetten voor het behoud van de hoge kwaliteit van de huisartsgeneeskunde.

spreekkamer

SPREEKKAMER

Back To Top