Ga naar hoofdinhoud

ONLINE INZAGE

Medische gegevens online

Bent u bij de huisarts geweest? Uw huisarts zet uw medische gegevens in zijn computer in uw medische dossier.

Bijvoorbeeld:

  • het advies van de huisarts
  • de uitslagen van onderzoek
  • de lijst met uw medicijnen

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om uw medische gegevens online te lezen op uw eigen telefoon door middel van een app. Een app die de gegevens verzamelt en beheert heet een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).(1) Om u te helpen een keuze te maken uit de verschillende apps kunt u kijken op: keuzehulp voor persoonlijke gezondheidsomgevingen.(2)

Heeft u vragen of opmerkingen neemt u dan contact op met de praktijk.

Back To Top