skip to Main Content
SPOEDNUMMER: T. 0541 - 62 70 44 DR. GREEVEN: T. 0541 – 62 70 30 DR. SCHILTHUIS: T. 0541 – 62 70 40

NIEUWS: OVER ONZE PRAKTIJKEN

OPLEIDING CATHY NIJHOLT

Sinds 1 september volgt Cathy Nijholt de opleiding tot Physician Assistant. Deze opleiding duurt 2,5 jaar en leidt op tot een soort “HBO-dokter”. De Physician Assistant neemt een aantal (in overleg met de huisarts vastgesteld) taken over van de huisarts.
U kunt hierbij denken aan hoestklachten, keel-, neus- en oorklachten, aandoeningen van de huid en andere kleinere kwalen.

In het kader van de opleiding zal zij soms samen met de huisarts spreekuur doen. Ook zal zij zelfstandig patiënten zien, altijd onder verantwoordelijkheid van de huisarts.

Na de opleiding is Cathy zelfstandig bevoegd om de anamnese af te nemen, lichamelijk onderzoek te verrichten, een diagnose te stellen en de behandeling in te zetten. Zij mag ook medicatie voorschrijven en zo nodig verwijzen.

Cathy gaat in de loop van de tijd haar werkzaamheden als praktijkverpleegkundige afbouwen. Claudia Lammerts, onze nieuwe praktijkverpleegkundige neemt dit over.

Back To Top